Updating 02min net marantz na7004

16-Mar-2020 22:39 by 9 Comments

Updating 02min net marantz na7004

w Plaats twee R03/AAA-batterijen in het batterijcompartiment en let hierbij op de aangegeven richting.

i o 3lijnen OELD (Organic Electroluminescence Display).

The file is available in a few seconds as the connection speed of your internet.

NEDERLANDS Inhoud Aan de slag 2 Accessories 2 Voornaamste kenmerken 2 Waarschuwingen bij gebruik 2 Over deze handleiding 2 Over de remote control 3 De batterijen plaatsen 3 Bedieningsbereik van de afstandsbediening 3 Aansluitingen 4 Analoge aansluitingen 4 Digitale aansluitingen 4 Digital Audio Output 4 Digital Audio Input 5 PC-aansluiting 5 Een antenne aansluiten 5 FM/AM5 DAB 6 Aansluiten op een thuisnetwerk (LAN) 6 Systeemvereisten 7 Een i Pod aansluiten 7 i Pod-houder 7 Een USB-geheugenapparaat aansluiten 8 Andere apparatuur aansluiten 9 Het aansluiten 9 Luisteren naar DAB/DAB 13 Afstemmen op DAB stations 13 Automatisch scannen van zenders 13 De ontvangstinformatie van de DAB zender waarop is afgestemd wijzigen13 i Pod weergave 14 Sluit voor het afspelen van een USB-geheugenapparaat of een i Pod14 Een i Pod afspelen 14 Herhaald afspelen (Herhaalde weergave) 14 Afspelen in willekeurige volgorde 15 De i Pod afkoppelen15 Weergave van een USB-geheugenapparaat 15 Bestanden op een USB-geheugenapparaat weergeven 15 Netwerkaudioweergave 16 Luisteren naar internetradio 16 Bestanden afspelen die op een muziekserver zijn opgeslagen 17 beluisteren 17 Luisteren naar Napster 18 Gebruik als D/A-omzetter 19 Aansluiting en weergave vanaf een digitaal apparaat (Opt/Coax) 19 Aansluiting en weergave vanaf een computer (USB) 19 Favorietfunctie 20 Internetradiozenders, muziekservers en tuners in de favorietenlijst registreren 20 Oproepen van geregistreerde internetradiozenders, servers of tuners uit de favorietenlijst 20 Wissen van geregistreerde internetradiozenders, servers of tuners uit de favorietenlijst 20 De DAB instellen [Tuner] 26 Instellingen voor de DAB maken 26 Overige instellingen maken [Other] 26 Auto-standby26 Screensaver 26 Firmware-update27 Andere functies 27 Tekens invoeren 27 Webregelfunctie 28 Laatste functie-geheugen 28 De microprocessor resetten 28 Aan de slag Aansluitingen Standaardbediening Informatie 29 Namen en functies van onderdelen29 Voorpaneel 29 Achterpaneel30 Afstandsbediening 30 i Pod 31 USB-geheugen 31 Belangrijke informatie 31 DAB/DAB 32 Netwerkaudio 32 Belangrijke informatie 32 Geavanceerde bediening Informatie Uitleg termen 33 Probleemoplossing 34 Specificaties 37 Index 37 Uitleg termen Standaardbediening10 Voorbereidingen 10 Aanzetten10 Uitschakelen van de netspanning 10 Bedieningsmogelijkheden tijdens weergave10 Van ingangsbron wisselen 10 M-DAX (Marantz Dynamic Audio e Xpander) 10 De helderheid van de weergave wijzigen 11 Luisteren met een hoofdtelefoon 11 Digitale uitgang instellen11 Tuner weergave 11 Radiostations vinden11 Automatisch FM-stations voorprogrammeren (Auto Preset) 12 FM/AM-zenders handmatig voorprogrammeren 12 Naar voorgeprogrammeerde radiostations luisteren 12 Oproepen van zenders die in de voorkeurlijst zijn vastgelegd 13 Wissen van zenders die in de voorkeurlijst zijn vastgelegd 13 Geavanceerde bediening 21 Tuner weergave 21 RDS (Radio Data System) 21 PTY (Programmatype) 21 TP (Verkeersinformatie) 21 RT (Radiotekst) 21 Overzicht van het menu 22 Aansluiting van een draadloze ontvanger 23 Aansluiting afstandsbediening 23 Aansluiting voor bediening op afstand 23 De bediening op afstand instellen 23 Het netwerk instellen [Network] 24 Het netwerk aansluiten24 Het netwerk aansluiten (DHCP=Off) 24 Proxy settings 25 Display 25 Network Standby 25 PC Language25 Friendly Name Edit 25 Probleemoplossing Specificaties Index 1 ========1======== NEDERLANDS Aan de slag Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit Marantz-product.

It is estimated that within the next five years, almost 50% of all single adults will use Online Dating Services to meet other singles!

dating without drama At the end of a long day at work, what better way to enjoy the evening than to share it with your heart's companion - your Soulmate.

She is Founder of the Baby Boomers' Network and Co-Founder of Women Dating After 40 and Dating Rescue programs.

The Baby Boomers' Network is a resource for boomers to transition through midlife using the healthiest, most effective coping skills.She has a master's degree in counseling/psychology from Vermont College and has worked with adults, teens and couples struggling with personal and professional issues that have kept them from the happiness and joy they deserve.If you are looking for the instruction manual: Receiver MARANTZ NA7004 - you have come to the right place. We believe that our webpage help you and we will be glad if you visit us in the future.Vervang de batterijen door nieuwe als het toestel zelfs niet meet werkt wanneer de afstandsbediening dicht bij het toestel wordt gebruikt.(De meegeleverde batterijen zijn alleen bedoeld om u de werking van het toestel te kunnen laten controleren.) Zorg ervoor dat u de batterijen in de juiste richting plaatst volgens de aanduidingen q en w in het batterijcompartiment.dating without drama Online dating has many advantages to it and also many disadvantages also but with the advance of technology and our plugged in life along with the changing landscape of dating in general many will enter this world but be under prepared.