Kasaysayan ng pilipinas pagdating ng mga kastila

10-May-2020 03:33 by 6 Comments

Kasaysayan ng pilipinas pagdating ng mga kastila - speed dating 2016 diversity

Sur, didapat pigilan Bakit kailangang pigilan, kung itoy sa atin magpapayaman Kung lahat naman makikinabang at isasagana pa natin Ayos ang vision ni fuentabella, magkaroon ng hatian Hahatiin ang Cam.

Ang may hangad umasenso, ay bkit mo pipigilin, Alam niyang may panganib, yaong kanyang papasukin, Ang pamilya’y pangarap niyang, sa kahirapa’y hanguin, Kung di nala mahahati ang probinsya nilang ibig, Sapagkat ang buhay ngayon, wika nga’y ngipin sa ngipin, Na hindi matatagumpay, ang may mahinang dadamdamin.Ang paghati sa Cam Sur, wika niya’y pigilin na, Upang kasawian daw di na sapitin pa.Nabanggit din niya ang mga hinating probinsya, Na sa ngayon daw ay salat na salat sa pera, Ayon sa kaniya, Cam Sur daw dapat magkaisa, Upang hindi na ito matulad sa kanila, Ngunit bago magsalita, suriin muna at pag-aralan, Kung ano nga ba ang totoong kalalabasan.Upang hindi nang masapit, yaong hulo nito’t wakas, At atin ng masisilayan, hinahanap na liwanag, Sa inyo ay babalik, dalawang mambabalagtas, Ang aking huling tindig, nang sa ati’y isiwalat Sila’y muling salubungin, ng tunog ng palakpak.(applause) DI-DAPAT: Kung tunay man na mahalaga, ang probinsya natin Bakit nga ba gusto pang hatiin, itong tahanan natin Kung wala siyang gusting makuha, at kimkimin Ayos lang sana kung sasagana;t, ikauunlad natin Kaya’t baka kahantungan nito’y, kalbaryo’t kahirapan natin Kaya’t nangangambat nababahala ang lahat Sa pagdating ng araw, kinabukasan ay magunaw Magagandang tourist spot, na sa ati’y biyaya Na ngayon ay malalayo, sa ating paningin Na ipinagmamayabang natin, mula noon hanggang ngayon Ngunit sa isang iglap lamang, ito’y biglang mawawala Pigilan si Fuentabella, mahati itong CAMSUR Bago pa abutin, ang ating destruksyon Kung ngayon ay buo pa, ay naghihirap na Paano pa kaya’t, kung ito’y nahati na Tinurung na masaker, ang paghati sa ating probinsya Para sa atin, ang paghati’y parang bagyong darating Na sumisira, sa ating ugnayan at pagkakaisa Kung lalo nating kukusintihin, itong si Fuentabella Ugali na ng mamamayan, na din a dapat mag-bago Nang ang mga kaprobinsya natin, ay hindi magkakahiwalay.Ngunit ang bagay na ito’y, ating munang pag-isipan Nangyayari sa atin ay, dapat ng pag-aralan Sa kabila ng panganib, na kanilang nalalaman Bakit siya’y pilit pa rin ang CAMSUR ay hatiin pa Tutuklasin natin ngayon, yaong ugat at dahilan Nag pagsuong sa panganib, ng Fuentabellang likas.

Hindi kaya ang dahila’y, ang krisis na dinaranas Ang ating ekonmoiya, ay mabagal ang pag-unlad Maraming kompanya ritong sinalaula ang batas Wala ngayong empleyadong, regular na matatawag Ang kontrata’y , di raw kaya’t mabigat.Hindi kaya ang dahila’y, ang krisis na dinaranas Ang ating ekonmoiya, ay mabagal ang pag-unlad Maraming kompanya ritong sinalaula ang batas Wala ngayong empleyadong, regular na matatawag Ang kontrata’y , di raw kaya’t mabigat. Kaya nga isaisip na ginto ang bawat oras Na hindi na maibabalik, ang panahong nakalipas, Kung kaya’t ang dapat na gawin Ngayon din ay ipatupad na Baka bukas makalawa, magagandang bukas mawala pa.Mamamayang nagdurusa, sa sarili niyang bayan Paanong di mahahati, manganib man yaong buhay Pagkat minsan palarin ka, CAMSUR ay hatiin Tiyak na matutubos, pamilya sa kahirapan Ang panig naman ng dapat, atin ngayong pakinngan Siya ngayo’y salubungin, sa tunog ng palakpakan. LAKANDIWA: Katwiran po ng dalawang, sa tula ay nangagtangis Parang talang nagniningning,sa karurukan ng langit Walang itulak kabigin,ang tayog ng diwa at isip Parang tandis na makata,ang inyo pong naririnig Sa ganda ng katwiran ,salungatan ng matuwid Hindi mo aakalaing ,sila ay mga batang paslit Paano nga ay mga katwiran,na kanilang inihanay Mga maging halimbawang, sa atin ay ibinigay , Hindi hihinalaing ,buhat sa murang isipan Nitong mga kabataanang,ngayon ay nagbabalagtasan Ako bilang lakandiwa ,ng kanilang paglalaban Hindi ko pong magagawa ,sila ngayon ay hatulan Ang sinabi ni Gat Rizal, huwag lamang lilimutin Nasa ating kabataan ,ang pag –asa ng baying giliw At sa mga taong nais hatiin ang probinsya , Magnilay muna bago gawin ang pagpapasya Ang gagawing desisyon ay mahalaga Lalo na sa mga taong walang kaya Ngunit lagi ninyong pakatatandaan , Buhay ng mga tao ang pinag-uusapan , Kaya pag- isipan ninyong mabuti Upang sa bandang huli,hindi kayo magsisi Kayo naming ngarito ang akin pang panawagan , Paghatol sa kanila ,nasa inyong mga kamay.Ano bang dahilan at pinipigilan nila, Ang pag asenso ng ating probinsya ? Kung inyo pong makikitang, kamiy mga kabataan, Subalit sa nangyayari’y, mulat na ang kamalayan.Kung pati sila makikinabang at aasa, Sa magandang kahahantungan ng ating probinsya, Di ba’t magiging syudad an gating bayan, At mas darami pa ang ating kabuhayan. Kami’y ngayon isinilang, hindi kahapon o bukas, Na ang paaralang ito, ang sa amin ay nagmulat.At tayo pa’y malamangan ng Nueva Camarines ni Fuentabella, Dahil ang Caramoan mapupunta sa kanila..

  1. asian buffalo dating 19-Apr-2020 00:00

    When they're not trolling Brooklyn for new material, Ehrlich works as a news editor at Mashable.com, and Bartz holds the same position at Psychology Today.