Ang dating daan vs willy santiago

25-May-2020 15:07 by 8 Comments

Ang dating daan vs willy santiago - Chubby teen chat rooms in ontario

Kaya niyo po ba tinatawanan ang mga brazilian na sinasabi niyo? bakit mas mapalad ang mga brazilian , na nakakita kay mam eli kaysa sa mga nakakita kay kristo ayun sa biblia?

Kaya minsan may pagkakataong nasasabi ng ilan na mabuti pa raw yong isang atheist na nandodoon na walang malay basta andoon lang siya sa isang tabi makikita mo gumagawa ng mabuti. Pero sa katotohanan ikinakaila ng kanilang mga gawa.Napunta kasi ako kung saan isang lugar na walang net :excited: Ang dami talagang problema kahit dito sa SB lalo na sa usaping may kinalaman sa espiritual at sa ating paniniwala.Sa dami di mo malaman ano uunahin mo ~_~ May mga atheist na puro tanong, may INC na mang mamangle.May mga tao talaga kahit nakakilala na ng paggawa ng mabuti.Iba ang ginagawa baligtad sa natutunan niya yon ang gusto niya talaga ang magpakasama.(Kundi, gaya ng nasusulat, Makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa kaniya, At silang hindi nangakapakinig, ay mangakakatalastas.

- Romans ) Sabi mo kasi "Mas mapalad ang mga brazilian" Ang ibig bang sabihin roon na sinasabi mong mas "mapalad" dahil may kapalaran(blessed, fortunate) kung gayon ang katotohanan nang sinasabi mo, para saan naman at pinagtatawanan mo? Ang pagtatawa mo ba sa kanila ay dahil wala silang kapalaran?

Gaya halimbawa ng maka debate niya ang Ministro ng INC na si Rizalito Ocampo at nang matalo niya ito kanyang sinabi "ang galing ko ano?

" Anong ang galing, eh natutunan niya lang din yon.

Ngayon ito ang tanong ko kasi tinatanong mo "bakit? Hindi mo naman pala alam kung bakit sila mapalad ayon sa Biblia eh bakit naman pinagtatawanan mo na at panay pa ang post mo ng mga picture ng mga brazilian na iyo pang sinasabi "sister eli".

Ang isa pa sinasabi mo lang na mas mapalad ang mga brazilian pero di mo sinasabi na mas mapalad sila na brazilian na nakakita kay Bro. Bakit biglang napapasok ang mga brazilian sa sinasabi mo?

At merong taong dating nakakilala ng katotohanan pero sa huli ay tumalikod.

  1. what is a dating id 03-May-2020 05:53

    Experience has shown us that each client and moment is different, also, in order to provide the best riding experience it is fundamental to be with our clients before, during and after the rental.